המלצה על ערסל – אורית רועי ומיכל
למעבר לחנות וקנייה

למעבר לחנות וקנייה

Hi shirli
We are happy to send you these photos of Michal in her first sleep in
the arisalshe likes it a-lot and so do we and the extended family,
Orit Roi and Michal Paul /21.8.07